TIÊU CHUẨN 5S – ÁP DỤNG TRONG SẢN XUẤT

 

        Tiêu chuẩn 5S là phương pháp cả tiến năng suất mà mọi Đơn vị sản xuất nên tìm hiểu để áp dụng. Quá trình sản xuất đòi hỏi nhiều khâu và quy trình khác nhau tùy mỗi ngành. Chính vì thế việc áp dụng các hệ thống quản lý hoạt động sản xuất tiên tiến như 5S đang là một xu thế tất yếu được các doanh nghiệp sản xuất thế giới áp dụng.